Plan A Cab Portal

Plan A Cab Portal - Proof of Concept

Dit is een "proof of concept" omgeving. Functionaliteiten in het eind product kunnen afwijken. Gelieve omzichtig te zijn met bepaalde data. Er wordt data verzonden naar andere partijen mbt de functionaliteit van deze site.
Deze data omvat:

  • adres en locatie gegevens voor het bepalen van gps coordinaten van een locatie als ook de afstand tussen locaties.
  • VAT nr om deze te valideren
  • gegevens die verplicht door te sturen zijn naar de rittendatabank. Meer info op https://www.vlaanderen.be/rittendatabank-chiron

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙